Mànecs de fusta

Produïm tot tipus de mànecs

La fusta que utilitzem procedeix de la regió nord-oest de la península Ibèrica. Les espècies de fusta que utilitzem són, el eucaliptus (Eucalyptus globulus) per a mànecs d'eines i el pi (Pinus pinaster) per a estris de neteja i jardineria.

Mànecs de fusta curts

Mànecs de fusta curts

Llimes, paletes, planes, rasquetes...

Mànecs de fusta mitjans

Mànecs de fusta mitjans

Masses, alcotanes, martells…

Mànecs de fusta llargs

Mànecs de fusta llargs

Aixades, rasclets, pales, pics, palets, escombres…