Certificats

Compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat

Certificat PEFC

Certificat PEFC

PEFC ST 2002:2020 Cadena de Custòdia de Productes Forestals i Arbres-Requisits

Certificat PEFC

Certificat PEFC

PEFC ST 2001:2020 Reglament de Marques PEFC-Requisits i Sistema Espanyol de Certificació Forestal (PEFC Espanya)